Falck jagt og fiskeri

Go to content
Velkommen til Falck Jagt og Fiskeri

Foreningens formål
At give ansatte, som er medlem af Falcks Personaleforening, mulighed for at dyrke interesserne jagt og fiskeri sammen med ligesindede kolleger!
Enhver indenfor Falck, som er medlem af Falcks Personaleforening, kan søge økonomisk støtte, når det har til formål at komme jagt og fiskeri aktiviteterne i Falck til gode.


Indmeldelse til Falck Jagt & Fiskeri
Nu har du muligheden for at blive medlem af Personaleforeningens fraktion, Falck Jagt og Fiskeri.
Det koster kun 20 kr./måned, som opkræves via løntræk.
Spørgsmål vedrørende foreningen kontakt venligst bestyrelsen.

Ved indmeldelse skal man sende en mail til hep@falck.dk
Der skal stå.:
Navn.
Adresse.
Løn nr. (ikke kalde nr.)
Fødselsdato.
Interesse. Jagt / Fiskeri

Nyt fra bestyrelsen
Vi har på vores bestyrelsesmøde i sidste uge besluttet at vi ikke længere vil udsende medlemskort til nye medlemmer.
Beslutningen er taget som følge af behov for at skære lidt i vores omkostninger samt en vurdering af at behovet reelt set ikke er så stort.
Når I handler ved en butik og skal have rabat vil I med fordel kunne fremvise det normale medlemsbevis fra Personaleforeningen.
Vi håber på medlemmernes forståelse og opbakning til denne beslutning.

KONTINGENT 2021 - VETERANER & TIMELØNNEDE

Da foreningen har skiftet bankforbindelse, har vi besluttet ikke længere at benytte girokort til kontingentindbetalinger for veteraner og timelønnede.
I stedet bedes de medlemmer som ønsker at fortsætte medlemskabet i 2021 snarest muligt indbetale 240 kr. til Danske Bank konto 9570 13073325 med tydelig angivelse af navn og adresse.

Fastansatte trækkes fortsat via lønsedlen, og skal derfor ikke foretage sig yderligere.
Hvis dette, mod forventning, volder problemer bedes der sendt en mail til hep@falck.dk.

Medlemmer som ikke får indbetalt slettes fra medlemslisten.
Henrik Pold, Kasserer

Oprydning .....

Vi er påbegyndt en oprydning i Facebook gruppen for Falck Jagt & Fiskeri, hvilket betyder, at der slettes en del medlemmer, som ikke længere er betalende medlemmer til foreningen.
Hvis du ved en fejl bliver slettet, og mener det er uberettiget, bedes du sende en mail til hep@falck.dk så kigger vi på en genoptagelse i gruppen.


Back to content